zero percent bg

zero percent uk

otrimay groshi bg

otrimay groshi

Кредит на картку за 15 хвилин

Сума:

2 000
грн.

Строк:

30
дн.
Для повторного кредиту

До:

% за використання:

0грн.

Всього до повернення:

0грн.
ОТРИМАТИ ГРОШІ
0,01% на перший кредит

Словник кредитних термінів і визначень

Анкета – заява на кредитування – заяву майбутнього позичальника на отримання кредиту, що надається в кредитну установу, яка включає інформацію про позичальника.

Анкета – заява на оформлення кредиту від приватної ( фізичної особи ) може включати паспортні дані, інформацію про приписку, про місце проживання, про роботу і рівні доходів, про склад сім’ї, про власність – транспорті, нерухомості і т.ін.

Анкета – заява на оформлення кредиту юридичною особою може включати дані про реєстрацію підприємства, про його розташуванні і діяльності, фінансову інформацію, інформація про власність підприємства і т.ін.

На підставі наданих в цьому документі даних, кредитна установа здійснює оцінку і аналіз кредитоспроможності потенційного клієнта – андеррайтинг позичальника. Виходячи з результатів андеррайтингу, приймається остаточне рішення про надання кредитування.

Аннуїтетний платіж – виплата позики та плати за користування ним рівними сумами.

Валюта кредиту – грошова одиниця надання кредиту. Зазвичай позики для приватних осіб видаються в гривнях України, але можуть надаватися в євро або доларах США.

Договір кредитний (кредитування, позичковий) – документ, який регулює взаємовідносини між позичальником і кредитною установою (кредитором), згідно з яким кредитор приймає на себе зобов’язання надати фінансові кошти (кредит) в обумовленій сумі і на передбачених договором умовах, а в обов’язки позичальника входить повернення суми з урахуванням відсотків за користування кредитом в визначені договором терміни. Тобто, кредитний договір – основний документ, який регулює відносини позичальника з кредитною організацією.

Графік платежів по кредиту є обов’язковою і невід’ємною частиною договору кредитування. При оформленні іпотечного кредиту використовується спеціальний термін «іпотечний договір» .

Дострокове погашення – виплата суми позики до настання встановленого договором строку. Передбачена можливість дострокового погашення всієї суми кредиту або тільки його частини.

Фінансова установа має право лімітувати обсяги внесених достроково сум і нараховувати комісію за дострокове погашення.

При систематичних простроченнях по кредиту, кредитна організація має право наполягати на поверненні позикових коштів та терміну, визначеного кредитним договором.

Позичальник – юридична (підприємство) або приватна (фізична) особа, якій на підставі договору кредитування кредитна організація надає в позику грошові кошти.

Клієнт фінансової установи, який оформив кредит – є позичальником. Позичальник приймає на себе зобов’язання погашати основну суму кредиту та нараховані на нього відсотки з обумовленої кредитним договором періодичністю і в установлені терміни. Кредит може погашатися за диференційованою або ануїтетною схемою.

Фінансова установа перевіряє клієнтів що звернулися з метою оформлення кредиту з використанням систем андеррайтингу. Кредитор має право вимагати у позичальника надання поручителів або відповідній сумі кредиту заставу.

Позика (кредит) – фінансові кошти, що надаються кредитором позичальнику на визначений договором період часу і на обговорених умовах. Надання кредитування є основним напрямком діяльності кредитно фінансових організацій.

Платою за використання позикових коштів є обумовлена договором процентна ставка. Всі основні умови кредитування відображаються в кредитному договорі.

Кредити прийнято ділити на два основних типи – роздрібні (для потреб фізичних осіб) і корпоративні (позика коштів для виробничих потреб).

Заставна – документ, що підтверджує право заставодержателя на відшкодування збитків за рахунок реалізації заставного майна в разі невиконання позичальником зобов’язань.

Заставодержатель має право також отримати компенсацію за рахунок страхового відшкодування при втраті або псуванні заставного майна. Страхове відшкодування не залежить від того, на чию користь воно застраховано і не буде відшкодовано кредитній установі лише в разі, якщо страхова подія настала з вини заставодержателя.

Застава – нерухоме та рухоме майно клієнта, яке гарантуватиме повернення їм позикових коштів. Заставою може виступати житло, автотранспорт, депозити, цінні папери та інше. При цьому документи на право власності передаються для зберігання кредитній установі, а позичальник зберігає право використовувати його. У разі неспроможності позичальника своєчасно погасити кредит, кредитна установа вправі реалізувати заставне майно для погашення суми заборгованості. Прийняте в якості об’єкта застави майно іменується «предметом застави» .

Зазвичай предметом застави в кредитних установах стають об’єкти нерухомості, транспортні засоби, банківські депозити, дорогоцінні метали і коштовності, цінні папери, обладнання, авторські права та інше майно.

Запорукою при оформленні іпотечного кредиту приймається нерухомість (житло, офіс, торгове, виробниче або складське приміщення, земля).

Заставодавець – особа, яка передає в заставу кредитній установі належне йому майно, як забезпечення виконання зобов’язань, відповідно до договору кредитування.

Заставодержатель – фінансова установа – юридична особа, яка приймає в заставу від позичальника майно для забезпечення виконання зобов’язання за договором кредитування.

Кредит – фінансові кошти, що надаються позичальнику кредитною установою для яких би то не було цілей. Кредит надається з умовою його повернення в обумовлені терміни і оплати за користування ним в розмірі заздалегідь обумовленої процентної ставки.

Кредитор – особа, яка надає грошові кошти в позику.

Кредитна організація – фінансова установа, яка спеціалізується на наданні кредитів.

Кредитна історія – офіційний документ, в якому міститься основна інформація щодо позичальника про простроченнях виплат по кредитах, кредитах в інших кредитних організаціях і осіб що запрошують цю інформацію. Даний документ зберігається протягом 15 років після останнього погашення кредиту в бюро кредитних історій.

Комісія – витрати позичальника на організацію кредитного процесу. Комісія може включати оплату за оформлення документації, розгляд заявки і оплату подібних витрат. Стягуються банківські комісії разово або щомісяця.

Забезпечення кредиту – гарантія повернення позичальником кредитованих коштів фінансової організації. Забезпеченням кредиту може бути застава (нерухоме та рухоме майно та інші цінності) і поручительство, тобто, зобов’язання іншої особи погасити кредит, якщо цього не зробив позичальник.

Погашення кредиту – повна виплата позичальником боргу за кредитом з урахуванням відсотків за користування ним. Повне погашення кредиту передбачає, що сума позики і відсотки за користування ним виплачені в повному обсязі.

Підтвердження платоспроможності – офіційний документ, що відображає рівень доходів позичальника за певний період часу. Даний документ оформляється у вигляді довідок:

1 – за формою, встановленою конкретною кредитною установою (при відсутності у позичальника офіційного доходу) ;

2 – ПДФО (надається роботодавцем на прохання співробітника);

3 – ПДФО (копія податкової декларації позичальника).

Повна вартість кредиту – загальна сума переплат за оформлення та обслуговування кредиту. Ця величина включає процентну ставку кредитної організації та інші, пов’язані з обслуговуванням і поверненням кредиту платежі.

Поручитель – особа, яка добровільно бере на себе зобов’язання в повному обсязі погасити заборгованість по кредиту, якщо у встановлений термін цього не зробив позичальник. Договір поручительства оформляється окремо. Зазвичай кредитні організації пред’являють поручителю вимоги, аналогічні вимогам до позичальника.

Процентна ставка – це вартість користування кредитом. Дана величина обчислюється у відсотках від суми позики. Вона буває щоденною, щомісячною та щорічною.

Реструктуризація кредиту – зміна умов виплати кредиту на більш вигідні для позичальника: кредитні канікули, зниження суми щомісячного платежу, завдяки збільшенню терміну кредитування і т.д. Зазвичай реструктуризація боргу застосовується в разі виникнення фінансових проблем у позичальника

Рефінансування кредиту – надання нової позики на більш вигідних позичальникові умовах для погашення ним поточного кредиту. Як правило, завдяки рефінансуванню сума переплати по кредиту знижується.

Строк кредиту – обмежений договором кредитування проміжок часу, на який надається кредит. Зазвичай цей термін складає від одного місяця до тридцяти років. Цей термін позичальник може скоротити, достроково повернувши кредит.

Вимоги до позичальника – ряд обумовлених у договорі кредитування умов, які кредитна установа пред’являє до потенційного позичальника. Ці умови стосуються віку позичальника, наявності прописки, його громадянства, рівня доходів і т.д.

Мета кредиту – придбання або оплата послуги позичальником, на яке кредитна установа може надати кредит. Найчастіше при кредитуванні фізичних осіб на меті кредиту виступає придбання побутової техніки, нерухомого майна, автомобілів і інших цінностей.

Часткове погашення кредиту – це неповна виплата кредиту і нарахованих на нього відсотків. Порядок погашення кредиту повинен проводитися відповідно до вимог кредитного договору та графіку погашення платежів.

Позичальник має право на дострокове погашення позики, але в такому випадку кредитна організація має право додатково стягувати комісію. Деякі кредитні організації вводять мораторій на дострокове погашення кредиту.

Факт погашення позичальником кредиту відбивається в його кредитній історії.

Штраф – фінансова санкція, що накладається на позичальника кредитною організацією за недотримання умов кредитного договору. Зазвичай штраф нараховується через несвоєчасне внесення чергового платежу.

Швидкі онлайн кредити на картуКредити з 18 років на картуТермінові кредити без відмови онлайнКредит онлайн на карту без довідок про доходиКредитний онлайн-калькуляторЦілодобові кредити на картуСпоживчий кредит на картуКредити на карту онлайн з поганою кредитною історієюТерміново гроші в борг не виходячи з домуОнлайн кредит 365 днівЕкпрес-кредит онлайн на картуМиттєві, моментальні кредити на картуКредит без застави та поручителівШвидкі кредити для підприємцівОнлайн кредити, гроші до зарплатиІнтернет-кредитування на карту онлайнОнлайн заявка на швидки кредит готівкоюМікрокредити в Україні на карту і готівкоюМінікредити в Україні готівкою та на картуОнлайн кредити, займи на банківську картуКредити на карту не виходячи з дому від Глобал КредитШвидко гроші на карту онлайн та готівкоюСловник кредитних термінів і визначеньТермінові кредити оналйн на картуУчасники ринку мікрокредитувания України