Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування фінансовою послугою

Клієнт має право достроково розірвати договір про надання фінансової послуги, спосіб такого розірвання визначається умовами відповідного договору.

Перед укладенням договору інформація про можливість дострокового розірвання доводиться клієнтові.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї фінансової послуги:

  • За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з умовами договору про надання фінансової послуги та вимогами чинного законодавства України.
  • Фінансова компанія не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
  • Фінансова компанія не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету фінансових послуг).